Welkom op de vernieuwde website van Stichting
De Frolyke Fluitert.NL

 

 

 

Stichting De Frolyke Fluitert jubileert en pakt groot uit!

 

Update per april 2009.

 

Fluitende dames en heren, het is eindelijk zo ver. Stichting De Frolyke Fluitert viert zijn ťťnjarig jubileum. En wat voor jubilaris zouden wij zijn, als we hier niet bij stil zouden staan. Of we echt ťťn jaar bestaan, dat weet niemand, inclusief wijzelf, maar feit is dat onze eerste Google betaling in ontvangst is genomen en daarmee al onze jaarlijkse doelstellingen zijn bereikt.

 

Zoals u ongetwijfeld weet, is deze website in het leven geroepen voor u, de vocaal gebrekkige constructiemedewerker. Maar wij waarderen dat dit maatschappelijke initiatief zo breed is opgepakt. Het lijkt nog maar gisteren dat er hevig geflyerd werd in het carnavaleske Tilburg. Ook staat ons nog vers in het geheugen gegrift, het moment dat de Nederlandse media aandacht schonk aan het maatschappelijke probleem en onze Stichting in het bijzonder, door ons uit te nodigen een actief deelnemer te worden in een serie portretten speciaal gemaakt voor de televisiekijkende expat. Ook de dag dat wij internationaal gingen en faam creŽerden op de drukbezochte Oktoberfesten mag in dit memorium niet onopgemerkt blijven.

 

Om deze redenen en nog veel meer die wij momenteel nog niet prijs wensen te geven, willen wij al onze donateurs, steunende leden en zelfs critici bedanken voor de mogelijkheid die ons geboden is. Te weten het onder de aandacht brengen van maatschappelijke onrust die niet in de eerste plaats door ons gecreŽerd is. Wij voorzien immers enkel in de behoefte aan.

 

Uiteraard willen wij dit vieren met u. Daarom zijn alle artikelen in onze webshop drastisch in prijs verlaagd. Hierdoor hoeft u in deze barre economische, financiŽle en geldelijke tijden geen lening meer af te sluiten wanneer het u een goed idee lijkt uzelf te hijsen in ťťn van onze nu al beroemde frolyke fluitstrings.

 

Voor het komende jaar willen wij als ambitieuze organisatie de lat zeker niet hoger leggen. Het heeft ons immers al moeite, tijd en geld genoeg gekost om op dit platform te komen. Hierom blijven onze huidige doelstellingen gelijk en extrapoleren wij deze met een minimale exponentiŽle factor tot huidige maatstaven. Tot slot delen wij u mede dat de gegenereerde inkomsten uit advertenties, de webwinkel en verscheidene anonieme donaties cq. Donateurs volledig zullen worden gespendeerd aan tieten, bier en nootjes, zoals te herleiden is in onze statuten.

 

Wij hopen u ook dit jaar weer frequent te mogen verwelkomen op onze portal. Kijkt u vooral uit naar de upgrade richting web 3.5 en een gastartikel geschreven door een nog niet nader te benoemen doch wel stringdragende secretaresse.

 

Met frolyke groeten,

 

De directie.

Fluit met fluitende spoed maar met mate naar boven

Bedrijfsauto bruut ontvreemd

 

Amsterdam, 2009.

 

Helaas moet de directie van Stichting De Frolyke Fluitert, initiatiefnemer achter Fluitenopjewerk.nl, mededelen dat zij slachtoffer is geworden van brute roof. Na een voordelig krediet af te hebben gesloten en dus een investering middels geleend geld in de kwakkelende economie te hebben bewerkstelligd, is het kapitaal van De Stichting in deze tijden van nood ook niet op het normale niveau gebleven. Ondanks de sterke liquide positie, zijn wij slachtoffer geworden van grove criminaliteit. De bedrijfsauto van Stichting De Frolyke Fluitert is namelijk gestolen. Niet alleen is hiermee het vehikel van de nobele boodschap verloren gegaan, ook bedrijfsmiddelen zoals merchandise en het gevoel van veiligheid is hiermee ontvreemd.

 

Exclusief de auto zelf wordt de schade geschat op ongeveer € 6,97. Wij hopen dit middels onze sponsoren binnen te halen. Donaties worden geaccepteerd in de vorm van bier, nootjes, hypotheken en steunbetuigingen (niet in geld uitdrukbaar, maar zeer belangrijk). Een warme handdruk en een bemoedigend klopje op de schouder is natuurlijk ook altijd welkom indien u niet in staat bent om elektronisch de boodschap over te brengen middels onze contactpagina.

 

Rest ons niets anders dan u, de bezoeker, hartelijk te bedanken voor de reeds ontvangen steun. Met uw welgenoegen worden deze zeer binnenkort gepubliceerd in mediapublicatie 4, “Steun en toeverlaat – Een reis door gebaar en misbaar”. Deze volgt de aankomende publicatie op; “Onze taal die in de hemelen zijt”. Blijf dus vooral de website bezoeken om deze publicaties niet te missen.

 

Als laatste wil Stichting De Frolyke Fluitert een oproep doen om de straten in de gaten te houden naar een schitterende Golf IV (4, zegge vier) TDI Highline uit het schitterende bouwjaar 2003 (dat was een goed jaar). Heeft u de auto gespot, houd daar dan onmiddelijk mee op zoek contact met Stichting De Frolyke Fluitert, afdeling Recht, Onrecht en Aanrecht.

 

Hoogachtend,

 

De directie.

Fluit geleidelijk naar boven

 

Sport, spel of bezigheid

 

Stichting De Frolyke Fluitert begeeft zich steeds meer op de maatschappelijke kalender. Onlangs hebben wij helaas een verzoek van de wereldomroep om mee te werken aan een documentaire naast ons neer moeten leggen vanwege conflicterende belangen. Maar om de trouwe volgelingen van de meest betrokken stichting van Nederland niet te verstoken van nieuw mediamateriaal, is er een update.

 

Niet zomaar een update, maar een definitief overzicht van elke sport(groep) denkbaar. Hierbij is aangegeven of dit in de categorie sport, spel of bezigheid hoort te vallen. Niet langer verspillen nodeloze discussies van nitwitten, die voetbal "maar dom achter een balletje aanlopen" vinden, nog langer uw tijd. Kostebare tijd die u kunt gebruiken om te fluiten naar gelang. Enige discussie kunt u hiermee verhinderen. Een kleine greep uit deze nu al spraakmakende publicatie:

 

Inspanning

Sport / Spel / Bezigheid

Beoefening

Motivatie

Voetbal

Sport

11 tegen 11, full contact balsport waarbij ‘doelpunten’ behaald kunnen worden.

Een sport die dermate veel bierconsumptie, geweld en mannelijke verbale vuilspuwerij met zich meebrengt, moet wel een sport zijn.

Snowboarden Spelletje Op een plankje van een besneeuwde helling afdalen waar ‘cool zijn’ boven atletische prestatie komt te staan. Hippe kleding, 50% minder latten en ongeschoren types maakt snowboarden niet minder debiel dan skiŽn.
Sierduiken Bezigheid Sierlijk van een plankje het water in duikelen. Afhankelijk van de moeilijkheid worden punten toegekend. Wordt bij voorkeur in het water beoefend. Vanwege het niet erkennen van het ‘bommetje’ als sierlijk, is sierduiken een eigenwijze bezigheid voor mensen die een zwembad niet begrijpen.

 

Etc.

 

Mocht u een aanvulling hebben, neem dan gerust contact met ons op. Zo spoedig mogelijk zal uw inbreng verwerkt worden.

 

Fluit als het u blieft naar boven

 

Stichting De Frolyke Fluitert gaat internationaal

 

Stichting De Frolyke Fluitert was afgelopen weekend bijzonder goed vertegenwoordigd in het immer bruisende MŁnchen. Alhier werd namelijk het grootste bierfestival van de wereld gehouden. Om de introductie van het nieuwe logo in stijl te vieren, is besloten om het 175e Oktoberfest te voorzien van frolykheid, gefluit en de aanblik van het logo (formaat 4x4 meter) op een toren die vanaf heden onmiskenbaar verbonden is met Stichting De Frolyke Fluitert.

 

 

Eenieder die hier aanwezig is geweest, heeft ongetwijfeld het logo fier en trots op de toren zien pronken. Een bezoeker van onze website heeft de bovenstaande foto gemaakt tijdens zijn dappere zoektocht naar fluitgeluk in MŁnchen. Wij hopen oprecht dat het internationale walhalla van bier en aanverwante versnaperingen zoals worst een verlichting in de vocale handicap heeft kunnen brengen. Wij zijn dan ook zeer blij dat onze vertegenwoordiging niet aan het bezoekend oog voorbij is gegaan. Dit alles heeft zijn vruchten afgeworpen voor Stichting De Frolyke Fluitert, aangezien wij aldaar een substantiele anonieme donatie in ontvangst hebben mogen nemen. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat de stichting een dergelijk warm onthaal heeft gekregen. Uiteraard kunt u ook een donatie schenken, mocht u dit maatschappelijke initiatief een warm hart toedragen.

 

Mocht u meer details willen omtrent deze vorm van publiciteit, de mogelijkheid tot doneren of wellicht zelf een mooie plek hebben gevonden voor het frolyke logo, neem dan gerust contact met ons op.

 

Fluit eens naar boven

Het nieuwe logo

 

Mogen wij u presenteren:

 

Stichting De Frolyke Fluitert is de trotse eigenaar van een nieuw logo. Dit beeldmerk is deels ter vervanging van ons oude logo. Ondanks de hoge mate van professionaliteit van ons vorige logo, zijn wij van mening dat dit logo de kernwaarden van Stichting De Frolyke Fluitert duidelijk naar voren brengt. Na een intensief innoveringsproces waarbij harde beslissingen zijn gemaakt en straffe targets een belangrijk onderdeel waren van de procesgang, hebben marketing- en designspecialisten hun hypotheek veilig gesteld door een hoogwaardig embleem te genereren. De novitieiten op een rijtje:

 

- De stalen constructie heeft plaatsgemaakt voor een maatschappelijk plastic;

- De smile heeft plaatsgemaakt voor de belangrijke zaken des levens;

- Eens te meer is duidelijk waar het om draait;

- Het kleurt lekker af bij een witte verfvlekken op een overall;

- Volledig functioneel;

- Niet-seizoensgevoelig;

- De boodschap komt regelrecht uit het hart.

 

Later meer...

 

Houdt ook onze webshop in de gaten, want de introductie van het nieuwe logo kan zomaar gepaard gaan met nieuwe producten die hoog op het verlanglijstje staan van menig vocaal gehandicapt constructiemedewerker.

 

Ga eens naar boven

Stichting De Frolyke Fluitert gaat web 2.0

 

Stichting De Frolyke Fluitert heeft een enorme update. De directie heeft het genoegen u in te lichten over het feit dat de gehele website functioneel, optioneel, redactioneel en geheel ingevuld is. Zo zijn wij de trotse exploitant van een 'open for all' forum, zijn verschillende items toegevoegd aan onze frolyke webshop, is onze eerste mediapublicatie een feit, is het maatschappelijk belang nader toegelicht en de fluitvoorbeelden laten zien dat Stichting De Frolyke Fluitert ook in de dagelijkse praktijk zijn stem vindt in de hedendaagse maatschappij.

 

Maar dat is nog niet alles. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan nieuwe functionaliteiten, nieuwe vormgeving en eigenlijk aan alles wat deze stichting tot het succes heeft gemaakt wat het tot nu toe al is. De directie wil dan ook alle trouwe bezoekers hartelijk danken voor hun steun. Als u als trouwe bezoeker suggesties heeft, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen.

 

Ga toch eens naar boven

Een frolyke fluiter

 

De Stichting werpt haar Frolyke vruchten af. Er zijn succes behaald en dat mag de hele wereld weten. Natuurlijk heeft Geert Chatrou hier een belangrijke rol in gespeeld, maar ook is de fluitshop een belangrijk en essentieel instrument geweest voor een betere maatschappij.

 

De discussie onstond in de trein, maar moet men nou fluitend naar het werk of juist fluiten op je werk? Dit punt is uit de wereld en de maatschappij weer een 'burger' rijker! Lees snel verder...

 

Ga nog eens naar boven

 

Mission statement

 

Stichting de Frolyke Fluitert, heeft een nieuw mission statement ontwikkeld. Dit geeft eens te meer de maatschappelijke betrokkenheid aan bij de vocaal gehandicapte contructiemedewerker. Wilt u meer weten over deze vreselijke handicap en hoe u deze personen het beste kan helpen, ga dan naar 'Medische condities' of 'Praktijkvoorbeelden'. Vanaf heden luidt ons mission statement als volgt:

"Stichting De Frolyke Fluitert streeft naar continue aandacht voor het probleem

van de vocaal gehandicapte contructiemedewerkert en wil hier online, nationaal

en internationaal, een leidende rol in spelen en een platform bieden voor zij die

zich muzivocaal in mindere mate kunnen uiten."

Neem gerust contact op om meer te weten te komen over Stichting de Frolyke Fluitert, het personeel achter deze stichting of om gewoon eens wat leuks van je te laten horen (dat wordt ook op prijs gesteld natuurlijk). Ook wordt er gewerkt aan een mogelijkheid om uw vocale handicap hoorbaar te maken voor het grote publiek. Houd daarom deze website goed in de gaten voor al wat nog komen gaat.

 

Ga weer eens naar boven